Reglament de primàries 2023

REGLAMENT DE LES ELECCIONS PRIMÀRIES OBERTES
ELECCIONS MUNICIPALS 2023
(Aprovat a l’assemblea de dia 26 de gener de 2023)

 

Procediment Electoral

 

1. Cens:
El cens romandrà obert des del 27 de gener. Les persones inscrites hi tindran accés a efectes de comprovació de les seves dades. Aquestes dades podran ser consultades a través del correu oficial de l’agrupació d’electors   volemsantlluis@gmail.com

Participació:
● Activa: podran escollir a les persones candidates totes les persones que s’hagin inscrit a l’agrupació com a tard dia 23 de febrer de 2023 inclòs, que siguin majors de 16 anys i censades a Sant Lluís.
● Passiva: podran ser escollides totes les persones inscrites que siguin majors de 18 anys, prèvia acceptació dels principis ètics de l’agrupació d’electors Volem Sant Lluís i que compleixin les condicions i els terminis establerts al punt 3 d’aquest document.

3. Candidatures:
● Presentació: des del 27 de gener fins el 2 de març per a caps de llista i del 27 de gener fins el 18 de març per a la resta de la llista electoral.
● Condicions:
a) Les candidatures hauran de complir tots els requisits legals i els establerts en els Principis Programàtics i Ètics.
b) Totes les persones que es presentin hauran d’assumir plenament el seu compromís amb l’agrupació d’electors Volem Sant Lluís.
c) Tota persona que concorri com a candidata a les llistes es compromet, en cas de ser elegida, a treballar d’acord amb el programa aprovat, se sotmet al control de l’assemblea i assumeix els compromisos fixats en els Principis Programàtics i Ètics de Volem Sant Lluís.
● Les persones candidates podran presentar-se simultàniament a cap de llista i a la resta de la llista electoral.
● Les persones que es presentin a la llista electoral hauran d’especificar si estan disposades a dedicar-se, en cas de ser elegides, de forma plena a les tasques de regidor o regidora que li pertoquin.
● Les persones que desitgin inscriure’s com a candidates hauran d’entregar al Grup Intern la següent informació en sol·licitud estandarditzada en el moment de la seva presentació:
– Nom i llinatges
– Adreça
– Fotografia recent
– Una breu pauta biogràfica
– Una breu pauta de les seves motivacions.
– Especificar si s’està disposat/da a dedicar-se plenament a les tasques
municipals en cas de ser elegit/da regidor/a.
– 3 avals adherits a l’agrupació d’electors.

 

Calendari

– Divendres, 27 de gener: inici del període de presentació de candidatures a cap de llista i a la resta de la llista electoral.

– Dijous, 2 de març: Finalització del termini de presentació de candidatures a cap de llista i publicació de les candidatures.

– Divendres, 3 de març: Apertura del període de votacions a cap de llista via telemàtica.

– Dissabte, 4 de març: assemblea extraordinària amb debat entre candidats/es a cap de llista si pertoca (matí) i eleccions presencials a cap de llista (dos torns, de matí i tarda). Finalització de les votacions telemàtiques i presencials a cap de llista a les 19:00 hores. Recompte. Publicació dels resultats.

– Dissabte, 18 de març: finalització del termini de presentació de candidatures a la resta de la llista electoral.

– Dilluns, 20 de març: publicació de les candidatures a la resta de la llista electoral. Data límit per a què les persones candidates als primers llocs de la llista acordin l’ordre a la llista electoral, amb el vistiplau del/de la cap de llista.

– Dijous, 23 de març: apertura del període de votacions a la resta de la llista electoral via telemàtica. Si s’escau, assemblea extraordinària per a la ratificació de l’ordre dels primers llocs de la llista electoral.

– Dissabte, 25 de març: eleccions presencials a la resta de la llista electoral (dos torns, matí i tarda). Finalització de les votacions telemàtiques i presencials a les 19:00 hores. Recompte. Publicació dels resultats provisionals, un cop realitzat l’escrutini, aplicats els resultats de les votacions i els criteris de paritat (veure capítol V).

– Diumenge, 26 de març i dilluns, 27 de març: període d’al·legacions

– Dimarts, 28 de març: publicació dels resultats definitius.

Author: volem

Share This Post On