Sant Lluís, 8 anys de govern progressista

8 anys de govern progressista te molt en compte L’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 

– Ampliarem el centre de dia.
– Ampliarem el club de persones jubilades.
– Crearem un nou centre sociosanitari.
– Desenvoluparem el Servei d’Atenció Domiciliària d’Alta
Intensitat.
– Incrementarem el fons de Cooperació per al Desenvolupament
Sostenible i Solidaritat Global.
– Continuarem lluitant contra la violència masclista, l’LGTBIfòbia,
el racisme i qualsevol altra forma d’exclusió.
– Redactarem un Pla de Conciliació i Corresponsabilitat.
– Col·laborarem amb les entitats locals dins el marc del Pla
d’Igualtat.
– Consolidarem Sant Lluís com a Ciutat Amiga de la Infància.

 

NO ENS PODEM RELAXAR

SOM NOSALTRES QUI DECIDIM EL POBLE QUE VOLEM

Author: volem

Share This Post On