Al·legacions de Mobilitat PTI-2021

Al·legacions de Mobilitat al Pla Territorial Insular de Menorca

Exposició:

La proposta  actual del PTI,  és quasi inexistent.

L’ús irracional del vehicle privat, unit a l’incre­ment del parc de vehicles i el creixement urbanístic dispers dels nuclis urbans, l’expulsió dels residents tradicionals a causa dels elevats preus de l’habitatge, força al fet que les residències habituals siguin més perifèriques i son motiu de què molta població caigui en la desigualtat social a causa de la dependència econòmica del transport, de la producció insostenible de molts sectors i que les fons energètiques no siguin renovables, la qual cosa obliga a elevades despeses per les economies individuals de les famílies.

La nova mobilitat ha de tenir en compte els comportaments en la utilització de l’espai públic de les ciutats, la llunyania i la velocitat sobre el mode de vida de cadascú, l’accés al consum local i el de rodalia i per a tot això cal una nova organització social de les ciutats.
La nova mobilitat urbana, s’ha de fonamentar en tres pilars bàsics.
Caminar, bicicleta i transport públic.
Els nuclis urbans, han de ser més segurs per als infants, la població rebi menys contaminació i l’ús del transport privat no sigui el fonamental.

Per això els plans de mobilitats haurien de posar-se a treballar, per tenir una ciutat més amable, on el més important sigui com arribem als serveis bàsics a peu, com s’aconsegueix una estructura de carrils Bici, i com serà una xarxa de transport públic pensat per al ciutadà.
Una inversió imprescindible per a canviar la cultura de l’ús del cotxe privat, que provoca desena de milers de petits recorreguts cada dia.
L’objectiu és el de trencar la trista realitat, de què la mobilitat ara és més barata i ràpida en vehicle privat, que en transport públic.

Les al·legacions sobre aquest tema, són les següents.

Es solicita:

1/ Incloure un Pla de Mobilitat Bàsic, dins aquest PTI.
On entre d’altres, es marquin xarxes de camins escolars segurs.
Potenciar els aparcaments per a bicicletes a l’interior dels centres educatius
Divulgar el «Carpooling» o cotxe compartit d’entre els residents mes allunyats.
Carrils Bici i xarxes de camins públics per a vianants.

2/ Assenyalar un termini de 3 anys, per a elaborar, aprovar i aplicar per a cadascun dels ajuntaments de Menorca, d’un Pla de Mobilitat propi.
En cas de no acomplir  l’Ajuntament els terminis, El Consell Insular hauria d’aplicar el seu Pla de Mobilitat Basic.

3/ Dins el Pla de Mobilitat de Menorca incloure la connexió pública entre Municipis del Llevant de l’Illa,
Maó-Es Castell-Sant Lluís, mitjançant una línia de Bus, en format de circumval·lació amb dos sentits.
De freqüències curtes, vehicles de mitjana capacitat i elèctrics. Una línia que hauria de tenir preus simbòlics per als residents i gratuïts fins a 18 anys i gratuïts també, per als majors de 65 anys.

Author: volem

Share This Post On