AEROCLUB PTI-2021

AEROCLUB

Exposició:

Artículo 12.
2. [NIDA]. Aeroclub de Menorca:
a) Se legitima la continuidad de las instalaciones del aeroclub existente y también de las actividades que en él se realizan, así como la transformación de las existentes, y la utilización del suelo en su entorno para la producción de energía renovable.
b) Se contempla como posible la ampliación de las actividades actualmente desarrolladas en las instalaciones del aeroclub a otras igualmente deportivas que sean plenamente compatibles con el uso principal del aeroclub.

1/Es permet transformar el que és existent, i l’Aeroclub pot posar una planta d’energia renovable en sol militar, per lucre propi.
O sia L’Aeroclub, es vendrà la concessió a una empresa privada. L’Aeroclub per si mateix no està capacitat per emprendre una inversió com aquesta.

2/Permet poder fer activitats esportives que siguin compatibles amb l’aeroclub, i per tant permet obrir i possibilitar fer carreres de cotxes, de motos, com es va fer fa uns anys quan es va intentar fer un calendari de proves.
Una contaminació acústica bestial, que el Consell Insular hagué de fer venir tècnics des de Madrid per fer proves sonomètriques i que van donar resultats molt per sobre del permès.

3/Es possibilita a obrir la porta a què s’utilitzi la pista per a proves d’escuderies d’F1. ( sembla que es a la carta)
Cal tenir en compte que la pista de l’Aeroclub vista com a pista d’acceleració, és la més llarga d’Europa i per tant és llaminadura per algunes activitats.

4/ Els terrenys encara no estan revertits pel Ministeri de Defensa. Poder legalitzar una altra activitat com la fotovoltaica, facilitarà a què el Ministeri demani més diners per a la reversió. El 2013 ja demanava 10 milions d’euros.
Per altra banda, és perpetuar instal·lacions que han de tornar legalment als seus propietaris per la finalització de l’activitat militar.

Cal recordar: Superfície de l’Aeroclub 75 ha.
Superfície de la pista, instal·lacions i edificacions actuals 10ha.
Resultant de 65Ha lliures per a la instal·lació d’un gran Parc de Fotovoltaiques.
Un altre Son Salomó.
Fet d’aquesta manera, si o si acaba en mans privades, perquè l’Aeroclub podrà vendre la concessió de renovables a tercers.
L’Aeroclub ha demostrat que no està capacitat per a fer una inversió d’aquesta envergadura, ni es la seva finalitat.
No es condemna a l’Aeroclub a desaparèixer. Cal recordar que en tots els aeroports de l’estat hi ha una zona per un aeroclub i l’aeroport de menorca, es la que hauria d’acollir una activitat com aquesta.

És una oportunitat perquè el Consell Insular i els Municipis de Maó i Sant lluís que són els que acullen aquestes instal·lacions en els seus termes municipals, no es renti les mans i facin un pas endavant en el futur de les renovables.

Podrien ser instal·lacions a quedar en mans públiques, com acabat el Quartell de Santiago, els de Mercadal o els d’Es Castell.
Les al·legacions sobre aquest tema, són les següents.

Al·legacions: Article 12

Anul·lació de l’apartat (a)

1/ Marcar un Termini per a finalitzar l’ús de les instal·lacions de l’Aeroclub.
No permetre cap altra activitat que l’actual, i impossibilitar la transformació de les existents,

2/Apartat (b)
Impossibilitar cap altra ampliació i si permetre l’ús d’activitats esportives en les instal·lacions, sempre que siguin compatibles amb l’ús principal de l’Aeroclub sempre que no tinguin calendaris periòdics.

3/Reduir la Pista a 850 mt. que són els necessaris per a l’enlairament de les Aeronaus.

4/Assenyalar un Projecte d’Instal·lació de fotovoltaiques condicionada a la explotació Pública per part del Consell Insular i/o dels ajuntaments de Sant Lluis i Maó.

5/Assenyalar l’reobertura dels camins públics, entre Maó i Llucmaçanes i Maó Sant lluís.

 

Author: volem

Share This Post On