ACTIVITAT D’HIVERNADA EN ÀREES DE TRANSICIÓ PTI 2021

ACTIVITAT D’HIVERNADA EN ÀREES DE TRANSICIÓ.

 

Exposició:

L’article 87 4-b-ii-a diu:
a. Puertos y puertos deportivos, siempre que, además de estar recogidos en la regulación sectorial específica, no afecten a las ANEI.
Las zonas para invernada de embarcaciones estarán limitadas a las AT, siempre que dispongan de la evaluación ambiental que corresponda, que ha de incorporar medidas para minimizar los impactos ambientales y garantizar la integración paisajística.

L’activitat d’hivernada d’embarcacions és una activitat industrial que a més de l’impacte paisatgístic habitual, perquè l’estucat d’embarcacions que es fa en alçada (igual o més que un edifici de 3 plantes) està associat al manteniment de les embarcacions que hivernen.
L’aprofitament dels mesos d’hivernada per a fer treballs associats al manteniment de cascos de fibra, fusta, ferro o alumini, és una activitat paral·lela.

L’ús d’olis residuals, la renovació de patents de pintura catalogades la majoria com a molt tòxiques, ús de sorrejat amb arena, ús de dissolvents, decapants, pintures, vernissos, massilles, greixos, lubricants, ceres, neteja metalls, gels, desoxidants, amb un ventall de productes variats, fan d’aquesta activitat, molesta, perillosa i contaminant.

Tot això va acompanyat de contaminació acústica per la maquinària que empra aquesta activitat.
Les (AT) Àrees de Transició, són precisament per a preparar i ordenar els creixements que els municipis necessiten en el futur i no per desubicar negocis contaminants, que ja estan en Polígons Industrials.
En els ports hi ha severes mesures anti contaminació que es fiscalitzen per part de l’administració o els concessionaris i que s’ha demostrat que aquesta és una activitat molt regulada per la seva alta contaminació i els impactes que provoca.

Ara el PTI obre les portes a una activitat potencialment contaminant i molesta, a tocar de les zones urbanes existents.

Aquesta és una activitat que està consolidada en els Polígons Industrials que cada un dels nostres municipis disposa.
Hi ha prou sòl industrial lliure per poder implantar noves empreses que vulguin iniciar aquesta activitat.
Aquesta és una activitat industrial i les Indústries als Polígons.

Ningú podria acceptar que tallers de xapa i pintura es poguessin obrir en aquestes Àrees de Transició. Totes s’han d’ubicar en Polígons Industrials.

No val a dir que és únicament per hivernada.
Tots sabem que l’activitat empresarial d’hivernades, sempre està associada al manteniment de les embarcacions.

Les al·legacions sobre aquest tema, són les següents.

Per tant sol·licito:

Modificar l’article 87 4-b-ii

i anular la lectura següent:
Las zonas para invernada de embarcaciones estarán limitadas a las AT, siempre que dispongan de la evaluación ambiental que corresponda, que ha de incorporar medidas para minimizar los impactos ambientales y garantizar la integración paisajística.

 

Author: volem

Share This Post On