PROGRAMA 2019

Programa Electoral 2019

Volem que Sant Lluís sigui un poble amb igualtat d’oportunitats i una bona convivència entre tots els veïns, un poble accessible per a tothom, sostenible i amb una bona qualitat de vida, on el teixit econòmic generi llocs de feina, amb una aposta per la cultura, l’educació, l’esport i la joventut.

 

 

ATENCIÓ A LES PERSONES

– Promoció de la salut, l’educació i la protecció dels drets socials.
– Col·laborar amb totes les administracions; en l’àmbit insular, autonòmic i estatal.
– Cuidar i protegir a la gent gran i persones amb discapacitats físiques i/o mentals.
– Executar la segona planta del geriàtric.
– Ampliar el club de jubilats.
– Incentivar la formació ocupacional de persones amb dificultats d’accés al mercat de treball.
– Augmentar l’oferta d’habitatge social al municipi i fer efectiu el dret a l’habitatge.
– Oferir terrenys per convenis amb IBAVI, per fer habitatge social.
– Dotar econòmicament i desenvolupar el PLA D’IGUALTAT.
– Impulsar Sant Lluís com CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA.
– Continuarem facilitant l’accés a les ajudes socials.
– Augmentarem la partida destinada a cooperació, per assolir el 0,7% aquest any i arribar a l’1% al final de la legislatura

 

 

EDUCACIÓ, ESPORT, JOVENTUT I CULTURA

– Fomentar les escoles i els serveis educatius.
– Proporcionar l’accés als menjadors escolars. Obrir el menjador a l’escoleta des del pròxim curs acadèmic.
– Fomentar el respecte a la diversitat i inclusió social.
– Promocionar l’activitat física-esportiva per a tothom.
– Continuar donant impuls als esports tradicionals, «joc de la bolla», «tir en fona».
– Seguir donant suport a l’esport base amb convenis amb CCE i altres entitats.
– Incentivar la cultura i l’oci i, la socialització dels espais públics.
Fer una coberta en un espai lúdic esportiu entorn de les escoles, per facilitar-ne l’ús.
– Buscar un espai adequat per l’àrea de joventut, el MOLI DE BAIX, s’ha quedat petit.
Ampliació de la biblioteca municipal i adequar un espai per sala d’exposicions.
– Donar continuïtat a la programació de la Sala Albert Camus.
– Continuar reforçant l’EMEA i ampliar l’oferta educativa.

 

 

ECONOMIA

– Bona gestió econòmica de l’ajuntament. Sempre eficaç, transparent, honrada i rigorosa. – Revisió dels impostos, preus públics i taxes municipals.
– Reactivar l’economia i incentivar el comerç local de Sant Lluís.
Municipalitzar els serveis de l’Ajuntament.
– Promoure i fomentar la cultura d’empresa cooperativa.
TURISME, COMERÇ I INDÚSTRIA
– Impulsar una política turística lligada al patrimoni cultural, establint la col·laboració entre entitats públiques i privades, per reactivar l’economia de Sant Lluís.
– Crear un Turisme sostenible, desestacionalitzat i augmentar la mitjana de despesa per turista amb una oferta de qualitat.
– Promoure el senderisme per camins rurals, Camí de Cavalls i rutes ecològiques.
– Millorar l’estat de les infraestructures i serveis de les urbanitzacions amb la participació de les associacions respectives i entitats del sector.
– Fomentar el coneixement i consum dels productes agraris i industrials menorquins en els establiments turístics.
– Donar suport als sectors econòmics, que potenciï els productes frescs i autòctons.
– Ajudar a la comercialització dels productes de l’agricultura ecològica.
– Incentivar l’ús dels horts socials i recuperar les llavors autòctones de Menorca.
– Preservar les nostres platges i la posidònia oceànica, instal·lar sistemes d’ancoratge no agressius amb el medi.
– Fer de l’Agenda Local 21 l’òrgan decisiu de la participació
– Respectar els drets universals dels animals declarats per l’UNESCO.

 

MOBILITAT I CIRCULACIÓ

– Promoure l’Accessibilitat al nostre municipi.
– Afavorir la mobilitat sostenible.
– Evitar la contaminació ambiental i acústica.
– Potenciar els aparcaments del nostre municipi.
– Incentivar un sistema de transport multi modal i transversal.
– Fomentar l’ús de la bicicleta i altres mitjans de transport alternatius.
– Instar a les respectives competències la creació de carril bici per tot el nostre municipi. – Continuar instal·lant punts de recàrrega per cotxes elèctrics.
– Fomentar l’ús de cotxes elèctrics a l’administració i els de «servei públic»
– Actuar als carrers del centre del nucli urbà, per afavorir al vianant i mitjans alternatius (bicicleta, skate, patinet…).
– Transformar els carrers travessers amb plataformes úniques amb preferència invertida.
Millorar la circulació de l’avinguda de Sa Pau i construir un parell de mini rotondes d’accés al nucli urbà.
– Desenvolupar els projectes d’urbanitzacions i buscar finançament per executar-los juntament amb els propietaris.
-Millorar l’estat dels carrers d’urbanitzacions i carreteres de la nostra competència.

 

 

MEDI AMBIENT – ENERGIA I RECURSOS

– Instal·lar fonts públiques d’aigua a punts estratègics. (Escoles, carril bici, platges, etc.)
– Adoptar mesures d’estalvi energètic a les dependències municipals.
Fomentar les energies renovables per tot el municipi amb el govern i empreses privades.
– Fer dels pàrquings públics, generadors d’energia neta amb cobertes fotovoltaiques.
– Acabar al que resta de transició cap a eficiència energètica a l’enllumenat públic.
– Implantar cobertes fotovoltaiques a edificis públics.
– Garantir un bon servei municipal d’abastament d’aigua potable a tot el municipi, prioritzant a les persones per damunt de jardins i penalitzant els grans consumidors.
– Estudiar la viabilitat de la municipalització del servei de distribució d’aigua.
– Prioritzar les plantes autòctones als jardins i zones verdes públiques.
– Promoure un consum responsable d’aigua dels pous.

 

 

MEDI AMBIENT – RESIDUS I RECICLATGE

– Instaurar progressivament la dotació de recollida selectiva porta a porta i de matèria orgànica per poder complir la Nova llei de Residus urbans.
– Facilitar la generació de compost casolà.
– Potenciar el Punt Verd del Consorci de Residus Urbans de Menorca al polígon industrial.
– Potenciar campanyes per conscienciar a la ciutadania de la importància tant del reciclatge dels residus com de la reducció.
– Impulsar Sant Lluís sense plàstic (ajudar petits comerços a liderar procés)
– Augmentar els punts de reciclatge al poble i per la costa.
– Disposar de punts de reciclatge mòbils per les zones turístiques durant l’estiu i millorar els serveis de neteja de les urbanitzacions.
– Adaptar els contenidors i fems perquè no surtin amb el vent.
– Incentivar el reciclatge amb una reducció de l’Impost d’Escombraries Municipals als bons recicladors.

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

– Continuar i reforçar els pressupostos participatius.
– Implantar mesurers de participació per qualsevol mena de decisions municipals.
– Incentivar la participació ciutadana amb l’organització d’actes festius, lúdics, culturals, esportius…

 

 

 

AQUESTES SON LES NOSTRES PROPOSTES… I TU, QUÈ VOLS?

Author: volem

Share This Post On